Zápis ze schůze výboru JO

Výbor jachetního oddílu zasedal dne 19. 11. 2003.
V příloze naleznete zápis ze schůze.