Zápis ze schůze výboru JO ze dne 8. 11. 2004

Výbor jachetního oddílu zasedal dne 8. 11. 2004 v klubovně Lodních sportů na své 8. schúzi. V příloze naleznete zápis z jednání.
zápis ze schůze JO