Cadet – schůzka rodičů

S nadcházející sezónou svolávám schůzku rodičů závodníků lodní třídy Cadet v úterý 1. 2. 2004 v klubovně lodních sportů v 18.00 hod

Program:

1) zhodnocení sezóny 2004
2) plán na sezónu 2005
3) organizační zásady
4) diskuse

S pozdravem

Roman Vašík
trenér Cadet Teamu