Výbor – zápis ze schůze VJO 1/2004

Výbor jachetního oddílu Lodních sportů Brno zasedal v klubovně dne 17. 1. 2004. V příloze si můžete přečíst zápis z jednání.
zápis 1/2005