Schůze výboru jachetního oddílu č. 1/2006

Členové výboru jachetního oddílu se sešli dne 23. 1. 2006 na své první schůzi v roce 2006.
zápis ke stažení