Výbor TJ informuje

  • Výroční členská schůze TJ se odkládá a bude se konat nejpíš na podzim 2007
  • v době 4. – 5. května 2007 pronájímá výbor TJ areál loděnice LS Brno na Rakovecké firmě NAVY CENTRUM, její firemní prezentaci