Výroční členská schůze JO

V sobotu dne 8. 3. 2008 se od 9.30 hod v klubovně Lodních sportů konala výroční členská schůze jachetního oddílu. Usnesení členské schůze je k dispozici ke stažení v příloze.

Přílohy a odkazy: