Zasedání výboru JO

Výbor jachetního oddílu zasedal na své pravidelné schůzi 23.2. 2010.
V příloze je ke stažení zápis z jednání.

Přílohy a odkazy: