Jachtařský příměstský tábor – 23. – 27. 8. 2010

Letošní příměstský tábor byl v pátek zdárně ukončen malým závodem, kdy byly pro zpestření (a kvůli nuzným povětrnostním podmínkám) povoleny různé formy jinak nepovolených pohonů. Vyjma trénujících cadetů (pod vedením Ilči) se všichni účastníci vraceli na přespání domů a tak nám odpadla práce s večerním programem. Další výhodou byla možnost strávit víće času na vodě, čehož jsme pochopitelně využili.

Každý den probíhal před-O a po-O trénink na cadetech, 420kách a aquilách, kdy měly děti možnost vyzkoušet si ovládání různých druhů lodí. Během týdne se všichni prokousali od kosatky přes spinakr až ke kormidlu a odnesli si mnoho pěkných zážitků. Tábor byl doplněn hrami, soutěžemi a aquazorbingem, jež umožnili dětem se trochu odreagovat. Velký dík patří všem trenérům a paní správcové a myslím že nezbývá než doufat že se prckům jachting zalíbil a přijdou znovu mezi nás :))

Šimon