Mimořádná členská schůze jachetního oddílu

výbor jachetního oddílu svolává

MIMOŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI JACHETNÍHO ODDÍLU,

která se bude konat dne
15. května 2012 v 17:30 hod
v klubovně LS Brno, Rakovecká 30, 635 00 Brno

Přílohy a odkazy: