Návrh – Smlouva o nájmu stání lodí

Věcné připomínky k návrhu smlouvy diskutované na členské schůzi posílejte na adresu Lukáše Vodáčka (e-mail) do 31. 3. 2013.

Příloha: