Výběrové řízení pro funkci Výkonného tajemníka TJ

Výbor TJ LS Brno vypisuje záměr zřízení pracovní pozice pro výkonného pracovníka TJ LS Brno. Pracovní náplně jsou uvedeny v příloze.

V případě zájmu zašlete motivační dopis a CV na adresu místopředsedy TJ LS Brno Zdeňka Janečka janecek@pavlof.cz  v termínu do 15.6. 2013.

Pracovní náplň funkce Výkonného tajemníka: výkonný_tajemník_LS_Brno