Akce na Rakovci v měsíci lednu 2015 (a jiné důležité)

Kalendář akcí v měsíci lednu 2015 – loděnice Rakovec

14.1.               18:00              schůze výboru TJ (místnost č. 26)

16.1.               13:00              akce člena JO (klubovna Rakovec)

17.1.               14:00              komerční pronájem klubovny

24.1.- 25.1. 10:00              výroční konference ČSJ (volební), školení trenérů (Praha, za účasti zástupců JO)

24.1.               13:00              komerční pronájem klubovny

27.1.               18:00              diskusní podvečer k činnosti LS*

31.1.               13:00              komerční pronájem klubovny

* na základě zájmu (poptávkyJ) členů LODNÍCH SPORTŮ proběhne pro všechny zájemce o konstruktivní diskusi povídání o tom jak, proč, s kým, za kolik a také kam má směřovat život a činnost klubu v dalších letech… aneb vize, mise, cíl LODNÍCH SPORTŮ BRNO do dalších let. Zejména pak z důvodu projednání důležitých témat před výroční členskou schůzí TJ.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY V DALŠÍCH MĚSÍCÍCH (na všechny akce budou samostatné pozvánky)

 4.2.                  18:00             výroční členská schůze jachetního oddílu

15.2.                10:00              výroční členská schůze TJ (volební)

7.3.                  20:00              jachtařské plesání 2015 (hotel Rakovec)

21.3.                20:00              maškarní ples veslařského oddílu (klubovna Rakovec)