Jak to tehdy bylo… aneb kroniky začátků JO

Díky práci Marcely Šormové a Lucce Borčické máme „ elektronizovány“ kroniky z dob našich začátků…

KRONIKA