Členská schůze jachetního oddílu TJ LS BRNO

Dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi jachetního oddílu TJ LODNÍ SPORTY BRNO, IČ: 449 90 171, Rakovecká 1236/30,635 00, Brno, která proběhne dne 30.5. 2018 (středa) v 18:00 hod. v klubovně loděnice Rakovec, Rakovecká 1236/30, 635 00 Brno.

Předpokládaný program schůze:
– volba orgánů – zapisovatel a ověřovatelé zápisu
– zpráva o činnosti výboru JO za rok 2017
– zpráva o hospodaření JO za rok 2017
– zpráva o sportovní činnosti členů JO – okruhový jachting
– zpráva o sportovní činnosti členů JO – moře
– doplnění člena výboru – zapisovatele
– doplnění člena výboru – organizátor závodů
– nové uspořádání TJ – informace z přípravy a jednání, diskuze o zadání pro stanovy pobočného spolku
– diskuse k předloženým zprávám
– usnesení a závěr