VELKÝ ÚKLID NA LODĚNICI!

Na základě rozhodnutí výboru TJ, resp. členů JO a VO oddílu si Vás dovolujeme informovat, že ve dnech 2.-4.7. 2018 bude na loděnici na Rakovci omezený provoz.
V těchto dnech proběhne ve všech prostorách úklid a desinfekce odbornou firmou.
Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme požádat o vyklizení Vámi užívaných prostor = skříněk v šatnách a dalších různě volně ložených věcí v námi užívaných prostorách… Od pátku 22.6. bude v přední části areálu místo veslařského busu umístěn kontejner na směsný komunální odpad, který prosím využijte při úklidu. V těchto dnech bude uzavřen i klubový bar.
Máte-li nápad, možnost či cokoli čím můžete krom vyklizení přispět k celé akci, budeme rádi…
Připomínáme znovu datum členské schůze TJ s jedním bodem programu – 28. 6. 2018 a to projednání a schválení nových Stanov TJ LS BRNO.