Neformální schůze JO dne 11.12.2018 v 18:30 na přehradě

Vážení přátelé,
rád bych Vás jménem výboru JO pozval na neformální schůzi JO, která se bude konat dne 11.12.2018 v 18:30 v klubovně na přehradě, Rakovecká 30.

Hlavním tématem jsou stanovy pobočného spolku, jímž budeme od 1.1.2019. Nejdříve 1.1.2019 mohu svolat první členskou schůzi nově vzniklého pobočného spolku „ Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek“, na níž tyto stanovy můžeme přijmout. Shledáme-li to opodostatněné, můžeme o nich samozřejmě vést další diskuzi, nikde není dáno, že je musíme přijmout např. hned v lednu. Na druhou stranu bychom to neměli zbytečně protahovat a proto Vám za Výbor JO předkládám návrh stanov a těším se na Vaše připomínky, komentáře a dotazy.

Ještě jednou tedy zdůrazním – na schůzi 11.12.2018 nechceme a ani nemůžeme stanovy přijmout, jedná se o jejich projednání, případně vysvětlení si nejasností. Stanovy můžeme přijmout nejdříve na první členské schůzi pobočného spoklu a to až v roce 2019.

Návrh stanov je ZDE: STANOVY_YCLS_Brno_20181204EG_HKR. Ponechal jsem jej včetně některých komentářů výboru JO (vložených mnou) a komentářů Mgr. Evy Grabarczykové, která bdí nad tím, aby naše stanovy byly v souladu s právním řádem, stanovami TJ a občas taky nad tím, abychom tam neměli nějakou do nebe volající blbost (byť v souladu s právním řádem :).

Honza Krejčiřík