Rodinné členství

Rodinné členství

Komu je rodinné členství určeno?

Je pro aktivní rodinné příslušníky našich stávajících i budoucích řádných členu, kteří nemají zájem aktivně závodit, ale rádi by využívali prostory a pozemky klubu bez doprovodu řádného člena.

Rodinný člen může zažádat o vstupní kartu za stávající poplatek 250 Kč, což mu umožňuje pohyb v prostorách a na pozemcích klubu bez doprovodu řádného člena.

Rodinný člen, pokud bude mít zájem, může zažádat o vystavení závodní licence, poplatek za licenci si hradí sám mimo standardní roční členský příspěvek.

Rodinným členem se může stát každá osoba starší 18 let, pokud je v přímém příbuzenském vztahu k řádnému členovi (manžel, manželka, rodič, sourozenec, prarodič, děti), případně ve vztahu druh/družka nebo registrovaný partner.

 

Jaká práva a povinnosti takový člen bude mít?

 

  • Má volný přístup do areálu a na pozemky klubu (po zakoupení vstupní karty).
  • Nemá brigádnickou povinnost.
  • Může se účastnit členské schůze, nemá ovšem volební právo.
  • Pokud to stav umožňuje, může si rodinný člen požádat o přidělení skříňky, taktéž za poplatek, který hradí i řádní členové.

Jaké bude rodinný člen platit poplatky za členství

Rodinný člen má stanovený jednorázový roční poplatek ve výši 1 000 Kč na rok.

Každý další rodinný člen bude hradit poplatek už jen ve výši 500 Kč na rok.

Dále se na člena vztahuje standardní sazebník poplatků, stejně jako na každého řádného člena.

 

Př. Pan Alfons je řádným členem klubu, má manželku a jedno dítě ve věku 19 let a druhé ve věku 16 let. Pan Alfons může požádat, aby se paní Alfonsová stala rodinným členem, a to za poplatek 1 000 Kč ročně. Plnoleté dítě už bude hradit pouze 500 Kč ročně. Nejmladší dítě se stát rodinným členem nemůže (není plnoleté), do areálu má vstup pouze za doprovodu buď řádného člena (v našem případě pana Alfonse) nebo rodinného člena (tedy paní Alfonsové), a to v režimu “host“. Rodič pana Alfonse rád navštěvuje přehradu a mladší dítě doprovází na trénink, v klubu se mu líbí, a tak si může také požádat o statut rodinného člena a opět hradí poplatek jen 500 Kč ročně.

Rodinné členství – Web