Usnesení výboru YC 13. 8. 2019

Výbor YC konaný dne 13. srpna 2019:

  1. schvaluje návrh předložené smlouvy se společností LZ Yacht, s.r.o. a ukládá předsedovi YC její projednání na výkonném výboru TJ a následné podepsání za YC;
  2. přijímá za přidruženého člena – čekatele Alenu Roubalovou, za přidružené členy – rodinné členy Petru Remešovou, Bohumíra Remeše a Michala Žáka a za mládežnického člena Jakuba Matala;
  3. obnovuje řádné členství Tomáše Vaculky a řádné členství Martina Rohovského ke dni úhrady letošních příspěvků z jejich strany;
  4. žádá výbor TJ v letošním roce nepožadovat dodatečný poplatek za pronájem areálu pro akci Lemur od LZ Yacht s.r.o., neboť považuje děti na táboře Lemur za běžné klienty LZ Yacht s.r.o. (kryté stávající smlouvou) a dále využívá tuto akci jako svoji náborovou akci;
  5. žádá výbor TJ o řešení problému elektrického osvětlení loděnice;
  6. neplánuje účast na akci Den náborů 7. 9. 2019 ani inzerci v interním oběžníku STAREZ;
  7. souhlasí s organizací setkání s rodiči mládežnických členů RS Tera a se způsobem financování této aktivity;
  8. pověřuje Jana Krejčiříka do role garanta akce Olympijský festival 2020 za YC a ukládá mu projednat konkrétní seznam požadavků a možná protiplnění s následnou přípravou rozpočtu akce pro jednání výboru;
  9. pověřuje Martina Malce přípravou CTL 2020.

Podrobný zápis z jednání výboru je k dispozici u členů výboru a kontrolní komise.