Usnesení výboru 10. 12. 2019

Výbor YC konaný dne 10. prosince 2019:

  1. souhlasí se záměrem zakoupit starší motorovou námořní jachtu nebo rybářský člun vzahraničí v cenové relaci cca 150 000 Kč a využívat jej jako novou startovní loď;
  2. souhlasí se záměrem rekonstrukce námořního mola (ježka) v dalším roce, přičemž financování bude zajištěno rezervními prostředky spolku, finanční spoluúčastí uživatelů ježka a zpětným splácením rezervních prostředků členskými příspěvky za užívání ježka a pověřuje Miloše Krupicu koordinací této akce;
  3. stanovuje termín výroční členské schůze spolku na 25. března 2020 do klubovny v areálu Rakovecká;
  4. upozorňuje delegáty na termín sněmu delegátů TJ dne 11. března 2020 v klubovně v areálu Veslařská;
  5. obnovuje řádné členství Martinu Rohovskému po úhradě dluhů splněním nadměrné brigádnické povinnosti.

Podrobný zápis z jednání výboru je k dispozici u členů výboru a kontrolní komise.