Usnesení výboru 9. 6. 2020

Výbor YC konaný dne 9. června 2020:

 1. snižuje pro rok 2020 mimořádně základní členský příspěvek Romana Kašpara na 1000 Kč;
 2. přijímá za přidruženého člena – čekatele Evžena Svanovského;
 3. přijímá za mládežnickou členku Jeannie Všetečkovou s individuálním tréninkem;
 4. bere na vědomí přechod na přidruženého člena – spícího u Martina Cvana;
 5. bere na vědomí obnovu řádného členství u Anny Valové;
 6. souhlasí se změnou členství Šimona Seidla na přidružené členství – vzdálený závodník;
 7. přijímá za přidruženého člena – vzdáleného závodníka Michala Kelemena pro hostování na ČJL;
 8. bere na vědomí hostování členek Alexandry Pavlovské a Heleny Svanovské pro ČJL na Jachtklubu Brno, z.s.;
 9. vyslovuje výtku Zbyňkovi Vaculkovi za provádění stavebních prací bez souhlasu výboru, předsedy výboru nebo některého místopředsedy výboru, v jejímž důsledku vznikají klubu náklady na provedení takových prací a současně další náklady na sanaci (nebo pokračování) bez předchozí znalosti rozpočtu;
 10. ruší letošní členský příspěvek „příspěvek na opravu ježka“ a převádí dosud uhrazenou část členského příspěvku do roku 2021 jako předplatbu uživatelům ježka;
 11. bere na vědomí existenci dvou žádostí o podporu mládeže při pořízení lodě RS500.

Podrobný zápis z jednání výboru je k dispozici u členů výboru a kontrolní komise.