Pozvánka, diskuze směřování YC

Dámy a pánové, členové Yacht clubu LODNÍ SPORTY BRNO,
na naši členské schůzi i ve svém předprázdninovém psaní jsem mluvil o tom, že nás někdy v zimě 2020-2021 čeká volba nového výboru našeho klubu. A také jsem říkal, že považuji za důležité, abychom si některá témata prodiskutovali předem, abychom si do té doby řekli, kam chceme náš klub „ posunovat“, jak chceme, aby se rozvíjel, jak chceme, aby by se tento rozvoj financoval apod. A třeba i to, co považujeme za priority, které by měla řešit TJ v oblasti údržby a rozvoje areálu.
 
Myslím, že první velmi vhodnou příležitostí pro takovou neformální diskuzi je večer po Memoriálu Dušana Vaculky, tedy večer v sobotu 15.8. Dušan Vaculka byl jedním ze zakladatelů Lodních sportů.
Je dost možné, že ta diskuze nebude jednoduchá, ale doufám, že bude věcná a těším se tedy na viděnou v klubovně v sobotu 15.8. od 19.hod.
 
Martin