Usnesení výboru 14. 7. 2020

Výbor YC konaný dne 14. července 2020:

  1. připomíná členům, že platí přísný zákaz plavby mládežnických členů na klubových plachetnicích bez dohledu dospělých (rodiče, rodiči pověření zástupci, trenéři);
  2. vyzývá všechny osoby, kteří používají motorové čluny YC (členové výboru, trenéři, rozhodčí, členové hladinové záchranné služby, členové pověření členy výboru), aby potvrdili u Moniky Červené seznámení s Pokyny pro bezpečné užívání motorových člunů YC před dalším užití motorového člunu;
  3. vyzývá všechny trenéry a členy hladinové záchranné služby k účasti na školení BOZP, které bude organizovat Monika Červená;
  4. přijímá za přidružené členy – čekatele Michala Chudáčka a Martina Dráždila;
  5. děkuje společnosti IS4U, s.r.o. za věnování notebooku pro organizaci závodů;
  6. souhlasí se zapůjčením motorového člunu pro závody veslařské regaty VK ve dnech 1. – 2. 8. 2020;
  7. mění vzhledem k neúměrným nákladům na opravu systém zápůjčky čel přívěsných vleků – nadále se budou zapůjčovat pouze vleky a značky, plastová čela s elektroinstalací si bude pořizovat každý uživatel vleku samostatně;
  8. jmenuje Moniku Červenou hlavní vedoucí letních příměstských táborů Léto pod plachtami.

Podrobný zápis z jednání výboru je k dispozici u členů výboru a kontrolní komise.