Školení rozhodčích

V sobotu 23. 11. 2002 v 9.00 bylo v Zemanově kavárně v Brně zahájeno školení rozhodčích II třídy, kterého se účastní 8 členů z našeho jachtařského klubu. Školení pořádá KSJ Jimoravský kraj pod vedením Vlasty Novákové. Na celou akci dohlíží člen ústřední komise rozhodčích ČSJ Doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.

Dopoledne po zahájení přednesl Marek Pavlovský, rozhodčí I. třídy, základy z pořádání závodů. Přednáška obsahovala řadu praktických ukázek, Každý účastník pod oborným vedením přímo na místě sestavil samostatně základní dokumenty závodu.

Po obědové přestávce se ke slovu dostal Milan Chmelař, který popisoval práci rozhodčích v protestní komisi. I on se věnoval spíše praktické stránce, kterou si v pravidlech nepřečtete.´Během přednášky účastníci vyplňovali protestní formulář na jednoduchý případ kolize dvou lodí a to jak z pozice závodníka, tak z pozice člena JURY.

Všichni jsme lehce nervózní z nadcházejícího nedělního testu a doufáme, že už to bude brzy vše za námi.