Yacht Club

Lodní sporty Brno

ARCHÍV ČLÁNKŮ

Usnesení výboru 4. 10. 2020

Výbor YC konaný dne 4. října 2020: bere na vědomí, že Monika Červená a Jan Krejčiřík rezignovali na členství ve výboru Yacht Clubu; organizuje školení trenérů III.

Přečíst »

Usnesení výboru 8. 9. 2020

Výbor YC konaný dne 9. září 2020: nepřijímá za přidruženého člena – čekatele Annu Hille; přijímá za mládežnické členy Vojtěcha Janouška, Savu Bankova, Vítka Pelikána, Soňu

Přečíst »

Usnesení výboru 11. 8. 2020

Výbor YC konaný dne 11. srpna 2020: rozhodl, že nebude žádat o dotaci na rekonstrukci námořního mola a bude hledat mezi členy osobu, která dále povede tento projekt,

Přečíst »

Usnesení výboru 14. 7. 2020

Výbor YC konaný dne 14. července 2020: připomíná členům, že platí přísný zákaz plavby mládežnických členů na klubových plachetnicích bez dohledu dospělých (rodiče, rodiči pověření zástupci,

Přečíst »

Usnesení výboru 9. 6. 2020

Výbor YC konaný dne 9. června 2020: snižuje pro rok 2020 mimořádně základní členský příspěvek Romana Kašpara na 1000 Kč; přijímá za přidruženého člena – čekatele Evžena

Přečíst »

Členská schůze 2020

Členská schůze YC se bude konat 12.6.2020 v 18.00 v klubovně na Rakovci. Prezence členů od 17 hod. Materiály na schůzi jsou na úložišti dle obdržené pozvánky.

Přečíst »

Usnesení výboru 13. 5. 2020

Výbor YC konaný dne 13. května 2020: stanovuje termín členské schůze na pátek 12. června 2020; stanovuje poplatek ve výši 300 Kč za zařízení (přívěs, vlek, podstavec apod.),

Přečíst »

Usnesení výboru 12. 4. 2020

Výbor YC konaný dne 12. dubna 2020: odložil členskou schůzi YC na dobu po skončení nouzového stavu; vzal na vědomí koncepci podpory klubových rozhodčích navrženou předsedou výboru;

Přečíst »

DŮLEŽITÉ – Členská schůze

Důležité sdělení předsedy: Ve vazbě na vyhlášení nouzového stavu, budou členové o dalším postupu, resp. o náhradním řešení informováni prostřednictvím webu nebo e-mailem.

Přečíst »

Členská schůze

Srdečně Vás zdravím, dámy a pánové, členové jachetního klubu, přátelé, za výbor Yacht clubu Lodní sporty Brno Vás zvu na členskou schůzi členů, která se bude

Přečíst »

II. Sněm delegátů

Podle posledních informací z TJ proběhne Sněm delegátů dle programu, tj. ve středu 11. 3. 2020 od 18. hod. v areálu loděnice na Veslařské.

Přečíst »

Usnesení výboru 9. 3. 2020

Výbor YC konaný dne 9. března 2020: zve na členskou schůzi jako hosty předsedy ostatních pobočných spolků a předsedu TJ; stanovuje členský poplatek za uložení neklubového silničního

Přečíst »

Sněm delegátů

Na webu TJ naleznete pozvánku a delegáti byli informováni emailem. II. sněm delegátů TJ se uskuteční dne 11.března 2020 v 18 hodin v areálu loděnice Veslařská 177, Brno

Přečíst »

Usnesení výboru 11. 2. 2020

Výbor YC konaný dne 11. února 2020: stanovuje pro rok 2020 limit spoluúčasti na úhradě startovného závodů pro organizovanou mládež ve výši 20 % na lodních třídách

Přečíst »

Usnesení výboru 14. 1. 2020

Výbor YC konaný dne 14. ledna 2020: rozhodl o zavedení systému vratných kaucí při zápůjčce klubového čela a SPZ na přívěsný vozík; vzal na vědomí proběhlou delimitaci majetku TJ

Přečíst »

Usnesení výboru 10. 12. 2019

Výbor YC konaný dne 10. prosince 2019: souhlasí se záměrem zakoupit starší motorovou námořní jachtu nebo rybářský člun vzahraničí v cenové relaci cca 150 000 Kč a využívat jej jako

Přečíst »

Usnesení výboru YC 13. 11. 2019

Výbor YC konaný dne 13. listopadu 2019: stanovuje způsob určení úhrady jednotlivých částí předpisu členských příspěvků na poměrový – každá složka předpisu členských příspěvků je tak

Přečíst »

Usnesení výboru YC 15. 10. 2019

Výbor YC konaný dne 15. října 2019: přijímá za přidruženého člena – čekatele Lucii Zoubkovou a za přidruženého člena – rodinného příslušníka Ivo Zoubka s účinností k 1. 1. 2020; stanovuje

Přečíst »

Usnesení výboru YC 10. 9. 2019

Výbor YC konaný dne 10. září 2019: schvaluje záměr nákupu plachetnice RS Feva za cenu nepřesahující 120 000 Kč vč. dopravy při současném využití nejstarší RS Feva z lodního parku

Přečíst »

Usnesení výboru YC 13. 8. 2019

Výbor YC konaný dne 13. srpna 2019: schvaluje návrh předložené smlouvy se společností LZ Yacht, s.r.o. a ukládá předsedovi YC její projednání na výkonném výboru TJ a následné

Přečíst »

Usnesení výboru YC 9. 7. 2019

Výbor YC konaný dne 9. července 2019: schvaluje návrh rozpočtu na rozdělení dotace na podporu seniorského vrcholového sportu v podobě, která je přílohou zápisu; zve Václava Nováka

Přečíst »

Usnesení výboru YC 11. 6. 2019

Výbor YC konaný dne 11. června 2019: vyhlašuje nová pravidla pro stání v ježku s platností pro rok 2020, přičemž bodové aktivity hodnotí rovněž sezónu 2019; přijímá za

Přečíst »

Usnesení výboru YC 5. 5. 2019

Výbor YC konaný dne 5. května 2019: navrhuje uzavřít smlouvu o vedení účetnictví s pí. Lenkou Dozrálovou, stanovuje členské příspěvky pro přidružené členy – dočasné na 500 Kč za

Přečíst »

Usnesení výboru YC 9. 4. 2019

Výbor YC konaný dne 9. dubna 2019: přijímá za mládežnické členy Petra Frola, Dana Chládka, Václava Janáčka, Kateřinu Klofandovou, Jiřího Kabáta, Filipa Muchu, Michala Symonova a Helenu

Přečíst »

Usnesení výboru YC 19. 3. 2019

Výbor YC konaný dne 19. března 2019: přijal za přidružené členy – čekatele k datu 19. 3. 2019 Martina Bednáře, Naděždu Brabcovou, Juraje Czigányiho, Radomíra Dvořáka, Richarda Havelku, Jiřího

Přečíst »

POZVÁNKA

Výbor TJ LS BRNO si Vás dovoluje pozvat na mimořádný diskusní večer k záměru prodeje buněk na Rakovci. Informační schůze pro všechny zájemce proběhne ve středu

Přečíst »