Usnesení výboru YC 10. 9. 2019

Výbor YC konaný dne 10. září 2019:

 1. schvaluje záměr nákupu plachetnice RS Feva za cenu nepřesahující 120 000 Kč vč. dopravy při současném využití nejstarší RS Feva z lodního parku na náhradní díly;
 2. pověřuje Martina Malce přípravou a předložení ideového záměru řešení opravy loděnice a prosadit realizaci návrhu výboru na duben 2020 na VVTJ;
 3. přijímá za přidruženého člena – čekatele Petra Staňka;
 4. obnovuje řádné členství Zdeňku Hanečkovi;
 5. přijímá za mládežnické členy Filipa Fenkarta, Annu Sofii Fenkart, Alexeje Soudila, Vojtu Bohuše, Prokopa Trojana, Jonáše Trojana, Viktora Vlacha, Kristýnu Šrubařovou, Daniela
  Boháče, Aoife Vigh, Kryštofa Daňka, Dominiku Nejezchlebovou, Ondřeje Novotného, Radima Novotného a Kláru Wildmannovou;
 6. přijímá za přidružené členy – rodinné příslušníky Evu Dolákovou, Katerynu Munclingerovou, Libora Vlacha, Radku Boháčovou a Tomáše Novotného;
 7. podporuje vznik až tří posádek mládeže na lodní třídě 29er a vstup těchto posádek do SCM, přičemž předložil těmto posádkám nabídku podpory ze strany klubu pro příští sezónu;
 8. snižuje členský příspěvek pro mládežnické členy závodící na klubových lodích RS Tera, RS Feva nebo Laser, kteří zahájí organizované tréninky poprvé 1. 9. 2019, na částku 2 000 Kč v roce 2019;
 9. pověřuje Milana Šorma koordinací přípravy dotačních žádostí za YC pro rok 2020;
 10. pověřuje Milana Šorma k jednání o delimitační smlouvě (delimitaci majetku TJ ve prospěch YC) na úrovni VVTJ;
 11. pověřuje Martina Malce předložením investičního záměru řešení svahu u TJ NJ spolu s návrhem zajištění řešení silami a rozpočtem YC na VVTJ;
 12. deleguje Martina Malce jako zástupce YC v KSJ JmK pro příští valnou hromadu;
 13. pověřuje Martina Malce řešením situace s počtem rozhodčích pro závody na Brněnské přehradě v klubu a s KSJ;
 14. děkuje Rudolfu Bínovi a Zbyňkovi Vaculkovi za zajištění dřeva a následnou stavbu stojanu na vleky v areálu loděnice;
 15. souhlasí se záměrem vzniku Přehradní komise pro řešení záležitostí areálu loděnice Rakovecká za participace Veslařského klubu a správce areálu a deleguje Zbyňka Vaculku za člena této komise;
 16. připomíná, že je třeba dbát na korektní komunikaci s mládeží (působit výchovnou formou a jít příkladem dobrého chování a vyjadřování)..

Podrobný zápis z jednání výboru je k dispozici u členů výboru a kontrolní komise.