Usnesení výboru 14. 1. 2020

Výbor YC konaný dne 14. ledna 2020:

 1. rozhodl o zavedení systému vratných kaucí při zápůjčce klubového čela a SPZ na přívěsný vozík;
 2. vzal na vědomí proběhlou delimitaci majetku TJ s účinnosti ke dni 1. 1. 2020 a rozhodl o technickém průběhu přepisu klubového materiálu na SPS a Registru vozidel;
 3. rozhodl o podpoře mládeže a mladých závodníků na LT RS Tera, RS Feva, Laser, RS500 a 29er formou příspěvku na startovné a soustředění, pokud bude hrazeno bankovním převodem z účtu klubu před samotnou akcí;
 4. stanovil výši členských příspěvků pro rok 2020 na stejné úrovni jako v roce 2019;
 5. odsouhlasil nákup plachet pro posádku 29er Šabatová – Justová z prostředků vybraných prostřednictvím Darujme.cz;
 6. rozhodl o podpoře posádky 29er Šabatová – Justová formou příspěvku na startovné na závodech v roce 2020;
 7. stanovil jako priority pro rok 2020 podporu trenérů mládeže a podporu klubových rozhodčích;
 8. stanovil horní limit nákladů na hodinu práce trenéra mládeže ve výši 180 Kč a ponechal konkrétní způsob odměňování na šéftrenérovi Janu Krejčiříkovi;
 9. souhlasil s podporou výpravy členů výboru YC na veletrh Boot Düsseldorf 2020 a úhradou nákladů ve výši PHM (účel cesty: technologické řešení a materiály pro mola, přívěsné vozíky, spolupráce s DYC a LYC ohledně Travemünderwoche, spolupráce s RS Sailing);
 10. přijal za mládežnického člena A. Juránka;
 11. přijal za přidruženého člena – čekatele Jindřicha Knetiga;
 12. vzal na vědomí informace o přípravě letních příměstských táborů Léto pod plachtami.

Podrobný zápis z jednání výboru je k dispozici u členů výboru a kontrolní komise.