Usnesení výboru 12. 4. 2020

Výbor YC konaný dne 12. dubna 2020:

 1. odložil členskou schůzi YC na dobu po skončení nouzového stavu;
 2. vzal na vědomí koncepci podpory klubových rozhodčích navrženou předsedou výboru;
 3. nesouhlasil s barterem umístění motorových člunů vodní záchranné služby výměnou za možnost exkurze dětí z příměstských táborů;
 4. stanovil na základě informace předsedy výboru o projednání s uživateli ježka mimořádný členský příspěvek na rekonstrukci mola všem uživatelům ježka v roce 2020 ve výši 2 000 Kč;
 5. rozhodl o přesunu závodu Kiss My RS na termín 5. – 6. září 2020;
 6. souhlasí se zadáním brigády Jitce Bidlové na zpracování studie pro „ceremoniální prostor“ v hodnotě 40 hodin jako podporu TJ při realizaci tohoto investičního záměru;
 7. diskutoval nezbytná opatření pro přístup do areálu, individuální tréninky sportovců a tréninky mládeže v období nouzového stavu vč. pravidel pro využívání klubových záchranných vest;
 8. souhlasí s vybudováním dočasné šatn pro hosty (formou opláštěné stavební buňky) s pochozí terasou nad buňkou a řešením pro uložení lodí RS Tera a rozpočtovými náklady do 80 000 Kč;
 9. otevřel diskuzi nad koncepcí finanční podpory mládeže na individuální bázi;
 10. potvrdil nezbytnost odeslání daňového přiznání na FU a účetní závěrky pro publikaci na Rejstříkovém soudu i bez konání členské schůze (avšak po kontrole výborem a kontrolní komisí);
 11. otevřel diskuzi na vytvoření systému patronství pro lodě RS Vision.

Podrobný zápis z jednání výboru je k dispozici u členů výboru a kontrolní komise.