Zápis ze schůze výboru JO ze dne 9. 2. 2004

V pondělí 9. 2. 2004 zasedali členové výboru jachetního oddílu TJ. V příloze naleznete zápis.
Zápis ze schůze 2/2004