Zpravodaj LSBYC 2004

Jitka Blahoňovská pro nás připravila Zpravodaj jachetního oddílu Lodních sportů Brno 2004, který se bude vydávat členům na výroční členské schůzi JO dne 19. 2. 2004. Jeho elektronická podoba bez kontaktů na členy JO je k dispozici v příloze.

zpravodaj LSBYC 2004 ve formátu pdf