Členská schůze jachetního oddílu

Jachetní oddíl TJ Lodní sporty Brno srdečně zve všechny své členy na členskou schůzi jachetního oddílu TJ Lodní sporty Brno, která se bude konat v sobotu 11. března 2006 v 10:30 hod. v areálu loděnice TJ LS Brno na Brněnské přehradě, Rakovecká 35, 635 00 Brno.

Program schůze:
– přezentace (od 10:00 hodin)
– zahájení (10:30 hod)
– zpráva předsedy JO
– zpráva o hospodaření
– zpráva o činnosti družstva Cadet team
– různé
– diskuse
– závěr

Upozornění:
Návrhy na změnu programu členské schůze bude přijímat informační středisko v místě konání schůze do 10:25.

Nemůžete-li se schůze osobně zúčastnit, můžete zplnomocnit jinou osobu, aby Vás na schůzi zastupovala. Tato plná moc musí být ověřena buď členem výboru TJ nebo úředně.

Člen mladší 15 let musí být na schůzi zastoupen svým zákonným zástupcem, případně jiným zástupcem na základě plné moci. Plná moc člena mladšího 15 let musí být připodepsána jeho zákonným zástupcem

Za výbor JO
Jitka Bidlová