Výroční členská schůze JO

Výroční členská schůze jachetního oddílu TJ Lodní sporty Brno se uskuteční v sobotu 8. 3. 2008 od 9:30 hod v klubovně na Rakovecké ulici v Brně.

Uvítáme příspěvky našich členů do zpravodaje 2007, které můžete zaslat Romanovi Vašíkovi na roman.vasik@seznam.cz. Uzávěrka příspěvků je 10. 2. 2008.