Upozornění všem členům

V následujících týdnech proběhne úklid v loděnici. Prosíme všechny členy, aby si svoje věci jasně označili, aby bylo patrné, komu patří, případně k jaké lodi náleží. Týká se také stěžňů, ráhen, surfů, kajaků, kánoí a jakéhokoliv jiného materiálu. Neoznačený materiál může být při úklidu zlikvidován.

Dále prosíme, aby každý, kdo využívá skříňku, tuto skříňku viditelně označil (svým jménem) a zkontroloval si, zda za ni platí (tj. že je uvedená v předpisu příspěvků a poplatků). Neoznačené a neplacené skříňky budou vyklizeny a jejich obsah může být zlikvidován.

Výbor JO