MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE TJ LODNÍ SPORTY BRNO 25.3. 2015

Na základě usnesení z řádné členské schůze, která se konala v termínu 15.2. 2015, si Vás dovolujeme pozvat na MIMOŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI a to ve středu 25.3. 2015 od 18:00 hod. v klubovně na Rakovci.

Program, jehož jediným bude schválení změny STANOV TJ LODNÍ SPORTY BRNO Pozvánka na členskou schůzi 25032015

Navržená úprava STANOV, schválená výborem TJ dne 4.3. 2015 STANOVY_schvaleno vybor TJ_2015

V případě, že se nemůžete schůze zúčastnit, zajistěte prosím zmocnění pro dalšího člena JO.

Velmi děkujeme za spolupráci a pochopení!