Brigády JO – zahájení sezóny 2016

Výzva brigádnického referenta Zbyňka Vaculky:

Aby práce byly maximálně efektnivní prosíme o tento postup:
Zájemci o práci se ozvou Zbyňkovi (tel. 776 386 217, e-mail info@lzyacht.cz) domluví se na práci, způsobu provedení a termínu.
Zbyněk zajistít potřebné nářadí a materiál nebo vysvětl, kde si dotyčné má obstarat/koupit.

CO POTŘEBUJEME:

· Oprava povrchu svážen – velmi spěchá
Vyčištění spár a trhlin, zabetonování
Beton, ruční míchačka, ideálně wap, zednické nářadí – 1 – 2 lidé, celkem 6 – 8 hodin
· Výroba a upevnění kovových pacholat a patek pro ježky – velmi spěchá
Lze rozdělit do dvou částí – vlastní výroba, řezání s svařování (8 hod), pozink, – a svrtání a přišroubování – 1 člověk cca 10 hodin
· Oprava startovní lodě – boční prkna
Nařezat, obrousit, upevnit – 1 člověk 4 hodiny
· Příprava pevných bójek na tréninky a Prigl rejsy
Dokončení bójek a kotev, příprava lan, polep bójek, kompletace. 1 člověksamostatně cca 8 hodin + 4 hodiny instalace.

Dále bude v březnu potřeba začít pracovat na přípravě nové jachtařské svážny – hlavně pro Tery. Toto by bylo potřeba řešit opět samostatně, vhodné pro někoho, kdo zařídí svařování . pozinkování i montáž dřevěné plochy, bude se podílet i na konstrukci a řešení upevnění plováků.

Dalším úkolem je rekonstrukce šatny – budou potřeba jak nekvalifikované práce – vyklizení, úklid, tak práce odborné – malování, nová podlaha, nové osvětlení, pravděpodobně i vodoinstalace – výlevka. Opět je třeba se hlásit a to co nejdříve!