Mimořádná členská schůze TJ – červen 2013

Mimořádná členská chůze Tělovýchovné jednoty se bude konat ve středu 19.června v 18:30.  Tak přijďte! Pokud nemůžete osobně, můžete plnou mocí někoho delegovat.

Pozvánka

na mimořádnou členskou schůzi TJ Lodní sporty Brno

ve středu  19. června  2013 (začátek v 18:30 hodin)

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů mimořádné členské schůze
  3. Schválení  programu mimořádné členské schůze
  4. Volba předsedy TJ LS Brno
  5. Záměr TJ LS Brno o prodeji 30 buněk a nástavby apartmánů nad částí loděnice Rakovecká 30
  6. Diskuse členů TJ a schválení usnesení z mimořádné členské schůze
  7. Závěr

 V Brně dně 15. 5. 2013

Zdeněk Janeček

místopředseda TJ

pověřen Výborem TJ svoláním mimořádné členské schůze

 

Pozvánka (včetně formuláře pro udělení Plné moci): Pozvánka na m členskou schůzi TJ 2013 19 06