Zájemci o členství
Máte-li zájem stát se členem jachetního oddílu, vyplňte prosím přihlášku a zašlete ji na e-mailovou adresu matriky Yacht Clubu.

Řádní členové
Každý rok je každý člen Yacht Clubu povinnen zaplatit členské příspěvky.

Předpis příspěvků bude rozesílán emailem v průběhu dubna. Pokud někdo neobdrží předpis pro rok 2019, nechť okamžitě kontaktuje matriku Yacht Clubu.

Novinkou je od roku 2019 tzv. rodinné členství, více informací zde.

Informace k platbě příspěvků:
Číslo účtu: 2901578386
Kód banky: 2010
Variabilní symbol: 1YYZZZZ (kde YY je zkrácený formát roku, např. v roce 2019 bude YY 19, ZZZZ je registrační číslo člena, např. má-li člen registrační číslo 2103-9999, ZZZZ bude 9999)